PĒTNIECĪBAS PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPU IESPĒJAMS LEJUPIELĀDĒT TE:

Petniecibas_projekta_apraksts

(Informācija atjaunota 18.10.2022.)

PĒTNIECĪBAS PROJEKTA TĀMES UN AKTIVITĀŠU GRAFIKA VEIDLAPA PIEEJAMA ŠEIT:

Tāme un aktivitāšu grafiks 2022

Prezentācijas veidne pieteikuma prezentēšanai  Projektu atleses Padomē:

Prezentācijas FORMA _VMKC pieteicējiem

Kārtība pieteikumu vērtēšanai (21-10- 2022 red.))

(iespējamas redakcionālas izmaiņas)

Publicitātes vadlīnijas pieejamas – https://www.esfondi.lv/normativie-akti-1

Par plakātiem ir apraksts sākot ar 51. lapu – https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/esfondu_af_kom_vadlinijas.pdf
21. lapā noteikts, ka Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalsta gadījumā finansējuma saņēmējiem ir jāapliecina Atveseļošanas fonda saņemtais atbalsts. Šajā jomā svarīgs elements ir ES emblēma kopā ar paziņojumu “Finansē Eiropas Savienība”, kā arī atbilstoši Atveseļošanas fonda īpašajam regulējumam – paziņojumu “NextGenerationEU”. Arī Atveseļošanas fonda gadījumā papildus jāizmanto NAP logo. Abi logo ir jānorāda visos drukātajos un digitālajos produktos, tīmekļa vietnēs, sociālo tīklu kanālos un citos saziņas produktos.