PĒTNIECĪBAS PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPU IESPĒJAMS LEJUPIELĀDĒT TE:

 

Petniecibas_projekta_apraksts-2024 red_Uznemums

(Informācija atjaunota 12.04.2024.)

PĒTNIECĪBAS PROJEKTA TĀMES UN AKTIVITĀŠU GRAFIKA VEIDLAPA PIEEJAMA ŠEIT:

Pētniecības projekta tāmes un aktivitāšu grafika veidlapa

 

(informācija atjaunota 12.04.2024.

Prezentācijas veidne pieteikuma prezentēšanai  Projektu atleses Padomē:

Prezentacijas-FORMA-_VMKC-pieteicejiem 2024 red_Uzņēmums

(informācija atjaunota 12.04.2024.)

Kompetences centra stratēģija ir pieejama šeit

Publicitātes vadlīnijas pieejamas – https://www.esfondi.lv/normativie-akti-1

Par plakātiem ir apraksts sākot ar 51. lapu – https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/esfondu_af_kom_vadlinijas.pdf
21. lapā noteikts, ka Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalsta gadījumā finansējuma saņēmējiem ir jāapliecina Atveseļošanas fonda saņemtais atbalsts. Šajā jomā svarīgs elements ir ES emblēma kopā ar paziņojumu “Finansē Eiropas Savienība”, kā arī atbilstoši Atveseļošanas fonda īpašajam regulējumam – paziņojumu “NextGenerationEU”. Arī Atveseļošanas fonda gadījumā papildus jāizmanto NAP logo. Abi logo ir jānorāda visos drukātajos un digitālajos produktos, tīmekļa vietnēs, sociālo tīklu kanālos un citos saziņas produktos.