Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projekti

written by

Date

5. jūlijs, 2022

Category

4. posms, afp

Ministru kabinets 05.07.2022. pieņēmis Noteikumu projektu (22-TA-291) “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas ”Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros”.

Noteikumu projekts 22-TA-291 (https://tapportals.mk.gov.lv/structuralizer/data/nodes/51c93879-76fb-4ec6-b06f-cee33b282b77/preview)

Aicinām līdz 20.augustam sagatavot un iesniegt Kompetences centrā pētniecības projektu idejas.

 

Ziņa papildināta!!!

05.07.2022. spēkā stājušies MInistru kabineta noteikumi Nr. 418.

 

Ziņa papildināta 16.augustā!!!

12.augustā esam saņēmuši Ekonomikas ministrijas Uzaicinājumu iesniegt AF 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” slēgtās atlases kārtas projekta iesniegumu

 

 

Ziņa papildināta 26.augustā!!!

Turpmāko informāciju par Atveseļošanas fonda pētījumu pieteikumiem lasīt mūsu mājaslapas sadaļā: ATVESEĻOŠANĀS FONDA PROJEKTI

 

Papildus informācija pieejama sazinoties e-pastā rasma@vmkc.lv; t.29144726;  gita@vmkc.lv; t.29296629, 27807882.

SAISTĪTĀS ZIŅAS

Atveseļošanas fonda projekti

19. augusts, 2022

13.MP paveiktais

22. jūlijs, 2022

lvLatvian