2017.gada 2. ceturksnis

Datums

26. jūlijs, 2017

Kategorija

2. posms, Bez tēmas

2017.gada 2.cetruksnis bijis īpaši darbīgs Projektu uzraudzības padomei- saņemti septiņi jaunu pētījumu pieteikumi.

Uzsākts darbs pie pētījuma “Protēžu drukāšanai pielāgots eksperimentāls 3D printeris ar integrētu programmnodrošinājumu” īstenošanas.