2016. gada 3. ceturksnis

Datums

15. decembris, 2016

Kategorija

2. posms, Bez tēmas

2016. gada 3. ceturksnī Kompetences centrā uzsākti pētniecības darbi  18 jaunos pētniecības projektos!

(1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24.- sk. sadaļā “Pētījumi” )